Zastosowanie plytek bezpieczenstwa

Następstwem różnych awarii może być powstanie nadmiernego ciśnienia. Specjalne urządzenia, zwane płytkami bezpieczeństwa (bursting discs) mają za zadanie chronić urządzenia i układy przed awariami i uszkodzeniami, które mogą mieć bardzo poważne i daleko idące skutki.

Rodzaje płytek

Na rynku dostępnych jest wiele różnych rodzajów płytek bezpieczeństwa. Różnią się one pomiędzy sobą kształtem, zastosowanym materiałem czy rozwiązaniami technologicznymi. Stosowane mogą być w wielu różnych instalacjach. W sprzedaży dostępne są płytki bezpieczeństwa poddane procesowi laserowego osłabiania, którego celem jest nadanie płytce działania analogicznego do wkładki ciśnieniowej. Dostępne są również płytki ze specjalnym nacięciem, które dają możliwość pęknięcia w sposób ściśle określony.

Odpowiedzią na pytanie: co to jest płytka bezpieczeństwa? może być wskazanie zasady ich działania. Nie jest ona jednolita, ale zawiera pewne wspólne elementy, które są charakterystyczne dla wszystkich płytek.

bursting discs

Podstawowym rodzajem są płytki z nacięciem. Przekroczenie wartości krytycznych dla ciśnienia we wnętrzu instalacji powoduje samoczynne pęknięcie płytki. Zazwyczaj płytki z pęknięciem stosuje się w pracy z cieczami lub gazami. Ich cechą charakterystyczną jest minimalna fragmentacja lub nawet jej całkowity brak.

Produkcja

W procesie produkcji i wytwarzania najnowocześniejszych płytek zastosowana jest technologia Gi laserowa. Każda wkładka laserowa może posiadać czujnik ciśnienia. Kiedy okaże się, że ciśnienie jest zbyt wysokie nastąpi otwarcie głowicy oraz błyskawiczne uwolnienie nadmiaru ciśnienia. Płytki bezpieczeństwa muszą spełniać wymagania i normy bezpieczeństwa, które obowiązują dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego itp.