Zapylenia powietrza

Dyrektywa ATEX jest na końca zapewnić swobodny przepływ wyrobów, które zawarte są postanowieniami tegoż tekstu na terenie Unii Europejskiej. Ponadto chodzi do zminimalizowania i dokładnie wyeliminowania ryzyka mienia z urządzeń bądź systemów ochronnych w dziedzinach zagrożonych wybuchem, i jakie to ułatwienia czy sposoby nie są do tego przystosowane.

Dyrektywa określa podstawowe wymagania atex w rozmiarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w dziedzinach wybuchowych. Wymagania te ograniczają się przede wszystkim do potencjalnych źródeł, które mogą doprowadzić zapalenie się urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Przenosi się również do organizmów ochronnych, które podczas wybuchu kształtują się samoczynnie. Zadaniem tych systemów ochronnych jest przede ludziom jako największe zatrzymanie wybuchu, albo ograniczenie efektów jego informowania się. Wymagania atex jednocześnie zabierają się do aparatury zabezpieczającej. Aparatura ta stanowi na planie bezpieczne funkcjonowanie urządzeń i samodzielnych systemów ochronnych, które to zyskują się w powierzchniach zagrożonych owym wybuchem. Wymagania atex jednocześnie biorą pod opiekę części oraz podzespoły, jakie nie są w mieszkanie pełnić samodzielnych funkcji. Zawsze są ważne przede każdym dlatego, że wpływają na bezpieczeństwo bycia zarówno urządzeń kiedy oraz systemów obronnych. Na terenie całej Unii Europejskie do obrotu można zapoznać tylko te wyroby, które objęte są wymaganiami Dyrektywy nowego podejścia, i które przede ludziom te potrzebowania spełniają. Postanowienia Dyrektywy ATEX dotyczą całkiem nowych produktów, które po raz pierwszy realizowane są do obrotu. Chodzi zarówno o te budowane na terenie Unii Europejskiej, jak a te które do Unii Europejskiej są importowane. Dyrektywa ATEX obejmuje: - wyroby nowe wykonywane w UE, - wyroby „jako-nowe”, - wyroby nowe czy używane importowane z gra Unii Europejskiej, - wyroby drugie również „jako nowe” oznakowane przez osobę, która nie stanowi ich starym producentem.