Zagrozenie wybuchem pylu weglowego

Ze powodu na to, że w terenach Unii Europejskiej obowiązywały nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, jakie są przywoływane w wypadku stref zagrożonych wybuchem i urządzeń do służbie w niniejszych dziedzinach. Końcem tych nowości jest ogromne ograniczenie ryzyka czyli jego wszystka eliminacja, które kojarzy się ze używaniem materiałów w dziedzinach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a ściślej mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, które musi wykonywać dany produkt, jaki jest pozostawiony do wprowadzania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Głównym celem sposobu jest ujednolicenie procedur zgodności narzędzi oraz układów ochronnych w ostatnich zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich kursu na placu Unii Europejskiej. Ową dyrektywą są objęte każde dania elektryczne i nieelektryczne a systemy ochronne, które będą przeznaczane na placach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą i urządzeń zabezpieczających, zarządzających i zarządzających, które będą brane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie wymagają posiadać one samodzielnych funkcji, ale dodawać się będą do pewnego bycia urządzeń oraz układów ochronnych, które będą tam używane. Dyrektywa definiuje także możliwość wykazywania zgodności wyrobu z zastrzeżeniami ATEX. Wyroby wykonujące te potrzebowania, czyli norm zharmonizowanych z regułą, muszą także pełnić jej zasadnicze wymagania. Zastosowanie podstaw nie jest obowiązkowa niezbędnością, ale sama procedura zgodności już tak. Chodzi tutaj o zgodność co do zasady tworzonej przez jednostkę robiącą na podstawie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa potrafią się pojawić dopiero w wypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej i urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeżeli chodzi o te przypadki, to informacje zgodności może w tym faktu wystawić producent tego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak przestrzegane natomiast toż producent będzie odpowiedzialny w takiej formy za wprowadzenie na rynek swojego produktu. Jeśli chodzi o ważne wymagania, to są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dobra jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące miejsc produkcji a wpływanie na gruncie Unii Europejskiej w porządek obligatoryjny oraz planujący istotny charakter.