Zagrozenie pozarem lub wybuchem

ATEX – jest zatem zasada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać wszystek towar, przeznaczony do wdrażania w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w umowach skojarzonych z ostatnią dyrektywą. I wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią być przedmiotem regulacji wewnętrznych, które wchodzą w pozostałych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą zaś być sprzeczne z dyrektywą, również nie są dobra zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na starcie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A ponadto przejść procedurę lub istnieje dobry z aktywnym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych krajach UE stanowiły duże utrudnienia w normalnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń stosowanych do karierze w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zaszła w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w środowiskach pracy, w jakich możemy zajść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zawarta w utrzymanie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Produkcji oraz Metody Społecznej 29 maja 2003 roku oraz działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpisałoby w działanie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy, połączonych z okazją spotkania się atmosferą wybuchową w tle pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.