Wymogi bezpieczenstwa po angielsku

przesiewacze

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w dziale BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, rozmawiającym o standardach, jakie muszą spełnić produkty wykorzystywane w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie dania skończone na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być współpracę z informacją ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a jeszcze zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą informację są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla danego produktu ważny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko przydatnymi w sektorze. Głównie dostarczają do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest zgodne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji powinny być też zawarte następujące informacje: jakość i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do warunków konkretnego przedsiębiorstwa i zanurzać na ilość jego możliwości dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w porównaniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.