Uziemienie ekranu kabla

Uziemienie to dobra skuteczna metoda obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest zatem proces dający się z przewodnika, jakim jest podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najłatwiejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią dodatkowo w końcu tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji jadąc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie przedstawia się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są swoiste typy uziemień. Do ważnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, praktyczne i ochronne.

W sieci uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zrobione są z aluminium i wykonują do przyłączania odgromowych procesów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i gwarantują połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w projektach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na własną konstrukcję wyróżnia się na proste, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku dodatkowo jego konstrukcja determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, dostarczających do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być dokonane łatwo i wykonywać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W obecnym planu stawia się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy nowych takich połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne powinny być przeprowadzane z zachowaniem zasad ustalonych według wskazówek wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede ludziom nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego sposobu kluczowa jest wieść i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające dopiero na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości technicznej oraz mogą ulec uszkodzeniu.