Uzaleznienia od telefonu

Niektórym pewno się niesłusznie wydawać, że nowe formy uzależnienia dotyczą tylko niepohamowanej konsumpcji substancji psychoaktywnych. Jednak dla milionów osób wyniszczającym nałogiem stawało się bezustanne czerpanie z budów komputerowej. Uzależnienie z Internetu polega na częstym, wielogodzinnym przeglądaniu witryn sieci World Wide Web oraz nagminnej działalności na rozmaitych portalach społecznościowych. Skutkuje to u klienta nie tylko odstresowaniem (poprzez oderwanie z problemów życia codziennego), ale wykonywa te niekorzystnie na jego granie w rzeczywistości realnej.

Zjawisko wciąż stosunkowe nowe Często uzależnienie od Internetu powoduje zakłócenia w klasie psychiczno-fizycznej oraz obniża zdolność komunikacji interpersonalnej i wydolności ekonomicznej jednostki. Pomimo, iż uzależnienie od Internetu jest dalej zjawiskiem stosunkowo nowym w Polsce i ciągle brakuje pieniędzy na sfinansowanie poważnych badań tej chorobie, to wszystkie dane prezentują na znaczną skalę tego skomplikowanego fenomenu. Leczenie patologicznego zaabsorbowania światem wirtualnym przebiega podobnie, jak w sukcesu kuracji innych uzależnień. Pierwszym etapem jest wyróżnienie się do punktu nadużywania zasobów sieci internetowej. Następnie zaś trzeba podjąć próby ograniczenia korzystania ze części WWW.

Jak reagują pacjenci? Umiar przydatny jest we każdych sferach życia. W tym wypadku uzależnienie zakłada się tam, gdzie dokonuje się zdrowy rozsądek. Psychologicznym skutkami zachwiania proporcji czasowych dotyczących czasu spędzanego na stronach internetowych są zaburzenia komunikacji pozawerbalnej i werbalnej oraz depresje powodowane brakiem związania z Internetem. Nałogowcy systematycznie wycofują się z życia społecznego. Ich jedną płaszczyzną egzystencji staje się wyimaginowany świat wirtualny. Jego niezrealizowane zasoby całkowicie wymagają czas, zaburzając niekiedy naturalny dobowy cykl relaksu i chronienia. Istnieje toż dość niekorzystne dla pań uzależnionych, ponieważ sprawia to również labilnym stężeniem we natur hormonów, glukozy a kolejnych istotnych dla sprawnego działania układu substancji. Uzależnienie z Internetu dotyka mężczyzn we jakichkolwiek grupach wiekowych. Dlatego trzeba kontrolować ilość czasu spędzanego w budowy, aby ze stałego Internauty niechcący nie być się siecioholikiem.