Systemy erp logistyka

Systemy ERP, czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa z angielskiego enterprise resource planning, tłumaczone przez producentów także jako zaawansowane planowanie zasobów – to słowo klasy systemów informatycznych, które wykonują wspomaganiu zarządzania spółką z innych obszarów biznesu. Systemy ERP są złożone przeważnie z wielu modułów. Integracja modułów wykonywana jest bez duplikacji informacji. Moduły ERP są następcą modułów MRP II.
Wspomaganie zarządzaniem jednostki może stanowić wszystkie lub część szczebli zarządzania i pomaga w optymalizacji wykorzystania zasobów firmy a zachodzących w nim procesów.

Systemy ERP są rozwinięciem systemów MRP II. Pierwszym ich odcinkiem jest podstawa danych, jaka jest zazwyczaj wspólna dla całych innych modułów. Moduły te zazwyczaj obejmują następujące obszary:

magazynowanie towarów;
rozporządzanie zapasów;
obserwowanie realizowanych dostaw;
pracowanie i rozwój produktów;
zarządzanie maszynami i celami przemysłowymi;
myślenie i prowadzenie produkcją;
zaopatrzenie;
informacja i sprzedaż;
zarządzanie relacjami z konsumentami;
otwieranie i przebieg procesów
finanse i księgowość.

W zestaw modułów ERP mogą wchodzić też inne elementy, jak np. moduł do zarządzania transportem, controlling, czy moduł do prowadzenia projektami. Systemy ERP idą na dopasowanie ich do środki poszczególnych firm, m.in. dlatego, że dane elementy mogą być wzajemnie niezależne od siebie.

Rozbudowane możliwości
Systemy ERP są na końcu elastyczne, że zapewniają nam możliwość dokładnego dostosowania go do potrzeb firmy. Wykwalifikowany człowiek lub jednostka informatyczna potrafi stworzyć pomosty, które stosują system ERP z nowymi planami i aplikacjami wymaganymi w działaniu przedsiębiorstwa. Plusy spośród aktualnego podejścia są oczywiste. Pełna integracja narzędzi informatycznych:
ułatwia procedury obecnych w walucie,
automatyzuje powtarzalne procesy minimalizuje czas niezbędny na rzecz.