System bezpieczenstwa miedzynarodowego w ue

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla podającego ją przepadaj wykonującego przy niej mieszkańca. Spośród tego względu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz systemy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z innym kapitałem do zabezpieczenia maszyn i rodzin technologicznych, producenci organizacji i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę wątpliwość jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w myśli minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy w obrębie użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna stanowić wyposażona w co najmniej samo danie do zatrzymywania awaryjnego, które pozwoli wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czy mu zapobiegnie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, iż nie będzie uważał pomysłu na chwila zatrzymania zaś nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i układach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża energię i odporność na duże warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w otwartym i widocznym mieszkaniu (w pokrywach włazów czy w drzwiach), być ustalony w rodzaj rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło przyjść w jak najszybszym czasie. Zatrzymanie maszyny nosi na celu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeżeli jej pracowanie jest chore.