Strefy narazone na wybuch pozaru

W zakładach przemysłowych istnieją strefy, które są mniej lub bardziej narażone na wybuch pożaru. Wynika to w głównej mierze z rodzaju produkowanych substancji, czy też różnych czynników, które bezpośrednio lub pośrednio mogą spowodować wybuch pożaru. W związku z tym w celu zabezpieczenia zarówno zakładu pracy, jak i pracowników należy stosować explosion safety system, czyli systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Obowiązki właściciela fabryki

Przede wszystkim należy pamiętać, że to właśnie na pracodawcy spoczywa obowiązek dbania o bezpieczeństwo pracownika oraz obowiązek przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Cały system przeciwwybuchowy jest jednym z najważniejszych elementów dbania o bezpieczeństwo zakładu i pracowników. Składa się na niego trzy elementy, które w połączeniu ze sobą mogą sprawić, że potencjalny wybuch pożaru może zostać wyeliminowany już na samym początku lub też jego skutki zostaną znacznie zminimalizowane. Przeprowadzając ocenę ryzyka zawodowego, może okazać się, iż w określonym zakładzie pracy istnieje ryzyko wystąpienia wybuchu. Wtedy też pracodawca zobowiązany jest do stworzenia dokumentu, który nazywa się dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem. Przy tworzeniu niniejszego dokumentu należy wyznaczyć wszelkie strefy oraz pomieszczenia narażone na wybuch pożaru oraz wszelkie czynniki, które niniejszy pożar mogą wywołać.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/program-gastro-szef/

explosion safety system

System zabezpieczenia przed wybuchem

Mówiąc o systemie zabezpieczenia przed wybuchem, należy wspomnieć iż pierwszym etapem jest tak zwane tłumienie wybuchu. Jak sama nazwa może wskazywać, w tej fazie wybuchu pożaru podstawowym zadaniem jest jego stłumienie w jak najszybszym momencie. Zazwyczaj polega na stłumieniu płomienia ognia w urządzeniu. Kolejny etap to odciążanie wybuchu, które polega na doprowadzenia stanu ciśnienia w określonym urządzeniu do stanu normalnego. Ostatnim etapem jest odprzęganie wybuchu, które w głównej mierze polega na niwelowaniu jego skutków. Połączenie tych trzech etapów może znacznie wpłynąć na zmniejszenie skutków płomieni ognia, a skuteczne ich połączenie przy jednoczesnym rygorystycznym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa może całkowicie zminimalizować możliwość ich powstania.

Podsumowując, płomienie ognia mogą spowodować nie tylko straty materialne. Dlatego też należy bezwzględnie pamiętać o zdrowiu pracowników i dbaniu o ich bezpieczeństwo. Jak znane przysłowie mówi, zawsze lepiej reagować na początku niż później zwalczać zmiany, które często stają się nieodwracalne.