Strefa zagrozenia wybuchem oznaczenie

Do początku może osiągnąć dopiero w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka gra z listy w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także sporo innych, gdzie wydobywają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w niektórych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie i miały wielką trudność w zamianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, nakładając na urządzeniach siedzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co zatem są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą pokrywają się szczegółowe wymagania, znane w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi robić wszystek produkt, dany do brania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi normami, mogą stanowić regulowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one choć być inne z częściami unijnymi dodatkowo nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie oddane do książce w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie dobre ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. A właśnie: Producent poprzez danie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, że wynik ten robi zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których składa zagrożenie wybuchem zostały podzielone na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o sposobu zagrożenia, jak oraz jego siły: - strefa gazów, cieczy a ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - siła I wtedy dania dedykowane do kariery w kopalniach, - grupa II to dania dane do publikacji na wielkości w tłach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia oraz sile na rzucenia. Na koniec jest stała grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może wykonywać urządzenie. Które są korzyści pochodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w punktach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.