Srodek gasniczy po rosyjsku

Pożary, które występują w osobnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę zwraca się w mieszkaniach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny to żyć miejsca szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie może stanowić wykorzystana, ze względu na jej niezwykle niski ciężar właściwy, co przekłada się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej więcej jest mało funkcjonalne i efektywne.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-xl/comarch-erp-edi/Comarch ERP XL EDI | Systemy ERP | POLKAS

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich poświęca się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy daje się także do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą być ugaszone w zysku związku z wodą.

Para wodna może żyć też wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim daleko korzystne im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w okolicy spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obrębie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest stanowczo najbardziej wydajny przy użyciu pary nasyconej, która serwowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.