Specjalistyczne tlumaczenia techniczne

Międzynarodowa kooperacja pomiędzy różnorakimi sektorami biznesowymi wymaga przestrzegania jednolitych norm, których poprawne rozumienie jest konieczne do przestrzegania obowiązujących przepisów. W celu usprawnienia koordynacji decyzji i uproszczenia komunikacji między zagranicznymi przedsiębiorcami, specjaliści z różnych dziedzin tworzą tłumaczenia techniczne dokumentów koniecznych przy omawianych procedurach. 

Sama znajomość języka nie wystarczy

Tłumaczenia techniczne stanowią typ przekładów, które od tłumacza oprócz znajomości danego języka wymagają również wykształcenia technicznego w dziedzinie, której określony tekst dotyczy. Wspomniana specjalizacja jest konieczna w przypadku tłumaczenia dokumentów obfitujących w branżową terminologię naukową lub techniczną. Dlatego sporządzenie tłumaczenia technicznego to przedsięwzięcie zlecane biegłym w danym języku inżynierom lub pracownikom naukowym.

Dokumentacja techniczna

tlumaczenia-w-autocad

Źródło: http://blog.lingualab.pl/wp-content/uploads/2010/11/t%C5%82umaczenia-w-AutoCAD.png

Dokumentami podlegającymi tłumaczeniom technicznym są m.in. kontrakty, specyfikacje, programy, instrukcje obsługi, katalogi oraz normy. Konieczne jest posiadanie pewnego doświadczenia na stanowiskach pracy obligujących do przyswajania wiedzy kierunkowej, czyli dotyczącej produkcji, przemysłu, mechaniki, informatyki czy elektroniki. Częstokroć przed przystąpieniem do tłumaczenia technicznego, treść dokumentów poddawana jest analizie ze zleceniodawcą pod kątem dopracowania fachowej terminologii tudzież słownictwa branżowego. Konsultacje służą ujednoliceniu leksyki dokumentu pod kątem stosowanego przez dane przedsiębiorstwo zasobu specjalistycznych wyrazów. Profesjonaliści ponadto zalecają, żeby tłumaczenia techniczne po przełożeniu na dany język, przekazać jeszcze do weryfikacji rdzennemu mówcy konkretnego dialektu, aby mieć całkowitą pewność odnośnie klarowności i koherentności naszego przekładu.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl