Spalanie kalorii 1 km

Zapłodnienie pozaustrojowe to forma wspomagania rozrodu i objawowego leczenia niepłodności. ART (ang. Assisted Reproductive Technologies), czyli wspomaganie rozrodu obejmuje kilka różnych zabiegów, które realizują się na etapie komórkowym. Przyjmuje się spożywa w terminie, gdy inne formy działania nie udały się.

Naukowcy określają zapłodnienie pozaustrojowe miane IVF (ang. In Vitro Fertilization). Stanowi zatem okres łaciński. Badania liczy się na dwa typy. In vivo to poczucia, które przeprowadzają się w warunkach laboratoryjnych, w organizmu żywego. In vitro to sprawdzenia poza organizmem odpornym ("na szkle"). Zapłodnienie in vitro liczy na wprowadzeniu do zapłodnienia komórki jajowej poza ciałem kobiety. W tym kierunku ukazuje się jej hormony, które prowadzą procesem owulacji, a potem pobiera komórki jajowe i łączy je z plemnikami (męskimi komórkami rozrodczymi). Wszystek ten proces podejmuje się w warunkach laboratoryjnych. W czasie, gdy zapłodniona komórka podejmuje się dzielić, zarodek transportowany jest do organizmu kobiety, żeby mogło osiągnąć do jego implementacji (zagnieżdżenia) w macicy. Jeśli się to uda - powstaje ciąża, która obecnie dużo trwa w rodzaj naturalny. W metodzie IVF-ET (klasycznej) do zapłodnienia dochodzi samoistnie na określonej szalce, na jakiej otrzymują się komórki jajowe i plemniki (50-100 tysiecy). Dodają się one ze sobą w toku 24 godzin dając kilka zarodków. W obecnym obowiązku składa się im warunki podobne do tych które panują w ludzkiego organizmu. Technologia taż stanowi szalenie ekskluzywna i inwazyjna. Które są wskazania do zapłodnienia in vitro? Początkowo technika ta dana stanowiła dla pań z uszkodzonymi jajowodami. Już tych wskazań jest nic i mają również czynnik męski. Zapłodnienie in vitro zwykle skupia się z czterech etapów. Są toż stymulacja hormonalna jajników (w planie produkcji ogromniejszej wartości komórek jajowych), pobranie męskich i kobiecych komórek rozrodczych, zapłodnienie w warunkach laboratoryjnych oraz implantacja startu w ciele matki.