Separator magnetyczny frantz

Właśnie na polskim rynku przydatnych jest dużo sposobów magnetycznych, które zajmują specjalny kształt pola magnetycznego, dzięki czemu przyjmuje się dużo długą odporność magnetyczną nawet w dużej odległości od separatora. Siła magnetyczna tworzona jest poprzez magnesy ferrytowe. Separatory magnetyczne nadprzenośnikowe służą specjalnie do leczenia elementów metalowych z przenośników taśmowych i zsypów. Służą jeszcze do pomoce urządzeń takich jak kruszarki i młyny.

 

Jakie rodzaje separatorów wyróżniamy?
Można wyróżnić dwa rodzaje separatorów: blok magnetyczny oraz separator nad taśmowy samoczyszczący. Blok magnetyczny nie posiada taśmy czyszczącej, należy oczyszczać go ręcznie lub przy pomocy mechanizmu czyszczącego. Ten typ separatora zwraca się w wypadku, gdy spodziewana ilość żelaza będzie słaba czyli do ochrony danych urządzeń. Natomiast separator nadtaśmowy samoczyszczący kierowany jest ponad przenośnikiem, który zapewnia pole magnetyczne o dużo ważnej skali. Należy zaznaczyć, iż istnieje toż bezpiecznie dla środowiska pracy. Czyści się go w środek ciągły, poprzez taśmę wynoszącą, co zapewnia usuwanie prawie każdych części elementów metalowych. Można nabyć wersję separatora z napędem elektrycznym lub hydraulicznym.

Stan i kształt
Separatory tworzy się w oryginalnych modelach oraz rozmiarach, i firmy, które cieszą się ich pracą są w stanie dobrać odpowiedni model i kształt magnesu do posiadanych technologii, jak i potrzeb. Żebym móc właśnie dobrać właściwy typ magnesu, wystarczy oszacować wysokość warstwy materiału, jaka spotyka się na przenośniku. Należy również potrafić jego wielkość. Wiadomo, że im około obiektów żelaznych mógłby się znajdować magnes tym odpowiedniejsza będzie skuteczność separatora. Warto także wiedzieć o tym, że szerokość magnesu powinna odpowiadać szerokości przenośnika, na jakim uważa się ten efekt.