Psychoterapeuta i leczenie psychoterapia

W leczeniu objawów psychicznych w większości przypadków nie wystarczy jedynie wprowadzenie odpowiednich środków farmakologicznych. Specjalistą, do którego zgłaszamy się po pomoc w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowego dla nas cierpienia psychicznego, jest psychoterapeuta. Czasem niezbędna jest terapia niezwiązana z lekami, a mająca na celu dodatkowe wspomożenie pacjenta w powrocie do określonych norm społecznych oraz pomoc w uporaniu się z rysami psychicznymi, które mogły się pojawić na drodze długoletniego czy też wielomiesięcznego życia w chorobie, a także z wyeliminowaniem powodów, przez które choroba powstała.

Zawód pokrewny do psychologa i psychiatry

Psychoterapeuta to zawód pokrewny do psychologa i psychiatry. Jednak psycholog zajmuje się głównie diagnozowaniem i orzecznictwem zmian psychicznych. Psychiatra to lekarz medycyny, który ma możliwość wprowadzanie niezbędnych leków, które mają na celu wyleczenie dolegliwości oraz, w razie konieczności, zlecić przymusową hospitalizację. Rola psychoterapeuty ogranicza się w zasadzie jedynie do wysłuchania pacjenta. Następnie wspomożenia go w odnalezieniu drogi do cieszenia się z obszarów życia. Psychoterapia nie musi być stosowana jedynie przez psychologów. Może być wykonywana również przez lekarzy medycyny czy też pielęgniarki. Jednym warunkiem jest ukończenie specjalistycznego szkolenia, które ma na celu nauczenie rozpoznawania istoty zaburzeń psychicznych i zasad kreatywnego i jak najbardziej optymalnego leczenia.

psychoterapeuta

Rola psychoterapii

Należy pamiętać o tym, że rolą psychoterapii nie jest pomoc osobom zdrowym w uzyskaniu zadowolenia z siebie. Nie jest to również porada w kryzysie biznesowym, nie ma na celu wskazania drogi radzenia sobie ze zmęczeniem i zniechęceniem w przypadku ciągłej pogoni za sukcesem. Tym bowiem zajmują się pomoce psychospołeczne. Z pracy psychoterapeuty korzystają jedynie osoby chore, często skierowane na terapię po konsultacji z psychologiem lub psychiatrą, jeśli dany lekarz prowadzący przypadek określi, że jest to niezbędna droga do osiągnięcia pełnego lub chociażby zadowalającego efektu leczenia.