Psychika 6 letniego dziecka

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem konieczne jest wykorzystywanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowy zaprojektowanych i spełnionych razem z regułą ATEX ważną w końcach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) wskazane jest przede każdym zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby uczestniczyło w sumie sprawnie, niezbędne jest wprowadzenie odpowiednio wykończonych i możliwie wydajnych rozwiązań technicznych, technologicznych i proceduralnych. Jakie więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W praktyce odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) ogranicza się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których sprowadzają się skupiska pyłu (na dowód wokół obrabiarek), do tego końca należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń a indywidualnej instalacji odpylającej, bowiem ona również może wywoływać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zjawisku, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i zabezpieczenia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych razem z regułą ATEX i zajmujących stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w tryby gaszenia (iskier i / lub pożaru) w samych instalacji.