Przeszkolenie kadry rezerwy

Ciągłe parcie technologi do przodu pozostawia dużo nowych stanowisk pracy. Są zatem w dużej wartości fabryki. Niestety oddaje toż ze sobą jeszcze to ostatnie zagrożenia w akcji. Aktualnie pierwszy lepszy "Nowak" z alejce nie zostanie odebrany w takim zakładzie. Często maszyny których odnosi się do pracy stanowią większe, lub mniejsze zagrożenie. Żebym je obsługiwać są potrzebne odpowiednie kwalifikacje, oraz ukończenie odpowiednich szkoleń.

Jeszcze więcej jest miejsc zagrożonych wybuchem, lub różnego typu pyłami. By przemieszczać się w takich strefach wymagane jest przydatne przeszkolenie. Takim szkoleniem jest atex training, podczas którego kursanci opanowują istotne dane z poziomu techniki przeciwwybuchowej i dyrektyw ATEX. Prowadzone jest ono w szczególności: do kobiet odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w interesach pracy, w których powstają strefy zagrożone wybuchem, osób chodzących w okolicach zagrożonych wybuchem, i dla projektantów urządzeń typu EX. Na ćwiczeniu można się dowiedzieć, jakie czynniki atmosferyczne sprzyjają wystąpieniu wybuchu, gdzie można spotkać strefy zagrożone, jak dają się odpowiednie przestrzeni i jako ważne zagrożenie jest leżenie w nich, w jaki rodzaj chroni się urządzenia mogące posiadać zagrożenie wybuchem, jak wyróżniają się substancje wybuchowe (podział na jakości szybkie i klasy temperaturowe), jakie przepisy obowiązują w strefach zagrożonych wybuchem, oraz jak rozpoznać strefy pyłowe. Kierowanie jest na ogół jednodniowe, tylko niektóre firmy świadczą szansa poznania go w dwóch ratach po parę godzin. Każde ćwiczenie tego typu przestane jest egzaminem pytającym co zapamiętaliśmy. W sukcesie uzyskania efektu negatywnego, by podejść jeszcze raz do egzaminu wymagane jest ponowne przeszkolenie co zobowiązuje się nie z pozostałymi kosztami, natomiast przypadku wyniku pozytywnego otrzymujemy certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Jest on tłoczony na polu i łączona istnieje na niego specjalna naklejka, lub w relacji z firmy prowadzącej szkolenie jest przesyłany pocztą.