Prozniowe pakowanie

Próżniowe pakowanie żywności jest najatrakcyjniejszym stylem na zapewnienie jej przed zepsuciem. Z obecnej formy korzystają, zarówno, producenci, kiedy i gospodarstwa domowe. Można poznać narzędzia do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają wyniki w woreczku foliowym, albo w pojemniku do ostatniego danym. Dania te mają zgrzewy na strony worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy artykuły garmażeryjne, mogą być kilkakrotnie dłużej przechowywane, zachowując przy tym zdrową wilgotność, konsystencję, styl oraz smak, a zarazem są zabezpieczone przed przedostaniem się do wnętrza opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni. Ze powodu na zabieg działania, można wyodrębnić dwa sposoby pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową). Pakowarka komorowa, to danie, w którego wnętrzu zapisuje się worek zgodnie z materiałem. Jej wielką zaletą jest organizowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu sprawia się powtarzalność procesu pakowania, także możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co jest znaczące przy pakowaniu delikatnych produktów. Cechą jest więcej możliwość skorzystania w toku produkcji, znacznie popularnych worków typu PA/PE, co daleko zmniejsza koszty. Pakowarki komorowe, mogą być następujące funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na targu istnieje duży wybór pakowarek komorowych, co umożliwia na jej dobry dobór, zależny od ilości pakowanych produktów, ich charakterów, oraz wielkości. Dedykowane są, przede wszystkim, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu. W pakowarkach bezkomorowych, worek z danym wewnątrz produktem, wybiera się na zewnątrz, oraz do zabiegu, na listwę zgrzewającą, umieszcza się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania stosuje się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe idą na pakowanie produktów o niestandardowych kształtach, np. bardzo duża kiełbasa. Cechą istnieje jednocześnie wielu mniejszy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, natomiast wadą niższa wydajność i większe koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Poświęcone są zwłaszcza dla małej gastronomii i gospodarstw domowych.