Prozniowe pakowanie miesa

Próżniowe pakowanie żywności jest najskuteczniejszym stylem na pokrycie jej przed zepsuciem. Z obecnej technologii korzystają, zarówno, producenci, jak i gospodarstwa domowe. Można wyróżnić urządzenia do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają produkty w worku foliowym, lub w zbiorniku do tego określonym. Urządzenia te sprawiają zgrzewy na granic worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy produkty garmażeryjne, mogą być kilkakrotnie dłużej przechowywane, zachowując przy tym swoistą wilgotność, konsystencję, zapach i smak, a razem są zabezpieczone przed przedostaniem się do wnętrza opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni. Ze powodu na twórz działania, można wyodrębnić dwa rodzaje pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową). Pakowarka komorowa, to danie, w którego wnętrzu składa się worek wraz z artykułem. Jej wyjątkową wadą jest organizowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu wykorzystuje się powtarzalność procesu pakowania, także możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co stanowi ważne przy pakowaniu dobrych produktów. Cechą jest też możliwość użycia w ciągu produkcji, znacznie popularnych worków typu PA/PE, co znacznie zmniejsza koszty. Pakowarki komorowe, mogą stanowić dodatkowe funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na targu stanowi bogaty wybór pakowarek komorowych, co idzie na jej dobry dobór, zależny od ilości pakowanych produktów, ich charakterów, oraz wielkości. Przeznaczone są, przede każdym, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu. W pakowarkach bezkomorowych, worek z zamontowanym w produktem, spotyka się na zewnątrz, a do środka, na listwę zgrzewającą, umieszcza się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania przyjmuje się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe idą na pakowanie artykułów o niebanalnych kształtach, np. bardzo duża kiełbasa. Wartością jest też dużo mniejszy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, natomiast wadą niższa sprawność i ogromniejsze koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Poświęcone są głównie dla przeciętnej gastronomii i gospodarstw domowych.