Programy multimedialne matematyka szkola podstawowa

W aktualnych czasach, w kontakcie z bardzo błyskawicznym rozwojem nowoczesnych technik komputerowych MES (metoda elementów skończonych) szybko broniła się bardzo praktycznym narzędziem analizy numerycznej różnorodnych konstrukcji. Modelowanie MES znalazło dużo ważne zastosowanie praktycznie we całych nowych obszarach inżynierskich również w matematyce stosowanej. Najprościej rzecz mówiąc MES, jest ciężką metodą rozwiązania równań różniczkowych i cząstkowych (po wcześniejszej dyskretyzacji w wygodnej przestrzeni).

Czym jest MES
Metoda elementów skończonych, obecne w chwili tej jedna z najprostszych, komputerowych metod wyznaczania naprężenia, uogólnionych sił, odkształceń oraz przemieszczeń w badanych konstrukcjach. Modelowanie MES kładzie się na układzie zespołu na wszą liczbę elementów skończonych. W kraju każdego pojedynczego elementu można dokonywać pewnych aproksymacji, i całe niewiadome (głównie przemieszczenia) prezentowane są przez dodatkową funkcję interpolacyjną, za pomocą wartości samych wartości w zamkniętej liczbie punków (zwanych potocznie węzłami).

Zastosowanie modelowania MES
W nowoczesnych czasach za pomocą metody MES sprawdza się wytrzymałość konstrukcji, naprężenia, przemieszczenia oraz symulację wszelkich odkształceń. W mechanice komputerowej (CAE) za uwagą tej formy można badać również przepływ ciepła i przepływ cieczy. Metoda MES doskonale przyznaje się jeszcze do badania dynamiki, statyki maszyn, kinematyki oraz oddziaływania magnetostatycznego, elektromagnetycznego i elektrostatycznego. Modelowanie MES potrafi stanowić odbywane w 2D (przestrzeni dwuwymiarowej), gdzie dyskretyzacja wiąże się głównie do podziału konkretnego obszaru na trójkąty. Dzięki takiej strategii możemy obliczać wartości, które pojawiają się w działu danego programu. W metodzie tej są jednak pewne ograniczenia o jakich należy mieć.

Największe wady oraz zalety metody MES
Największą korzyścią MES jest dokładnie możliwość uzyskania dobrych wyników nawet dla bardzo złożonych kształtów, dla których niezwykle że było aby przeprowadzić zwykłe obliczenia analityczne. W realizacji nazywa to, że jedno zagadnienia potrafią stanowić symulowane w pamięci komputera, bez konieczności budowania kosztownych prototypów. Taki proces w dużo szybkim stopniu ułatwia cały proces projektowania.
Podział badanego obszaru na coraz to krótsze elementy, skutkuje dokładniejszymi wynikami obliczeń. Należy pamiętać plus a o tym, że istnieje toż kupione zdecydowanie większym zapotrzebowaniem na energia obliczeniową nowoczesnych komputerów. Pamiętać należy i także o tym, iż w takim przypadku, należy poważnie zawierać się też z wszystkimi błędami obliczeń, które płyną z częstych przybliżeń przetwarzanych wartości. Jeżeli badany obszar produkować będzie się z kilkuset tysięcy różnych elementów, które mają nieliniowe właściwości, więc w takiej rzeczy obliczanie musi być idealnie modyfikowane w tamtych iteracjach, dzięki czemu końcowe wyjście będzie zgodne.