Praca w strefie zagrozenia

Jeśli w możliwościom miejscu wybierają się substancje łatwo wybuchowe, odpowiednia ilość tlenu albo utleniacza, a także efektywny zapłon, można opowiadać o określonym zagrożeniu wybuchem. System HRD to sposób, jaki stanowi użytkowany do stłumienia wybuchu.

Jego leczenie liczy na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a wtedy tłumi ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten zapewnia bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Charakteryzuje go sprawdzona i skuteczna technologia, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego cechami jest ponadto to, że dodaje się do w także na zewnątrz, jest prosty w manipulacji i transporcie, Jest i jasną i bliską możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest zaadaptowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z sposobem tłumienia wybuchu. Istnieje to dużo powszechna i popularna metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla też są stosowane najczęściej do pomoce aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których są pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w dowolnej dziedzinie przemysłu. Są więcej dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z środkiem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej umieszczony jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on zaczynany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w niezwykle bliskim etapie. Są one wypełnione mieszanką proszku, który po rozpyleniu w danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W sukcesie zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, daje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Stanowią one spełnione wodą, która chowa się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy odbija się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda zabiera się gotować, a obiekt natychmiast wydaje się parą. Butle też są wykonane razem z regułą ATEX.