Pospiech nazwisko

Ogień jest wyjątkowo niszczycielską siłą. Gdy na naszej drodze znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie całe dane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego materiału do poskramiania pożarów zaczyna się inne środki gaśnicze. Najciekawszym jest dokładnie woda. Jednakże nie w dowolnym przykładzie można się nią posługiwać. W pożarach stosuje się i dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest granie pary wodnej do dławienia ognia i odwracania jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika może spośród ostatniego, że ważna ją brać tylko w wnętrzach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przyznaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie wyraża to, iż nie można z niej zarabiać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pewnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych stanowisk nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przekazywaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych stawiających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę daje się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. I w współczesnych przykładach ogień musi się szerzyć tylko na placu zamkniętym. W zasięgu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.