Plan finansowy w biznesplanie

Program enova to plan finansowo – księgowy, jaki jest w stanie dać kompleksową obsługę zarówno księgową kiedy również finansową przedsiębiorstwa. Obsługa ta dokonuje się często w terenie ewidencjonowania dokumentacji, księgowania tej kartoteki, sporządzania deklaracji oraz sprawozdań zarówno tych jak również też okresowych.

Program enova pozwala między innymi na prowadzenie dziennika z lokatą wydzielania sub-dzienników. Ponadto daje szansa ewidencjonowanie VAT-u zakupu i sprzedaży. I daje szansę ewidencjonowania dokumentów. Mowa tutaj o dokumentach, jakie nie są fakturami – przykładowo będą wówczas wyciągi bankowe, memoriały, dokumenty importowe, raporty kasowe lub same listy płac. Ten program daje również możliwość zestawienia sald oraz obrotów. Pozwala dodatkowo na rozliczenia z kontrahentami a na myślenie płatności. Na uwagę zasługuje również fakt, że program enova daje możliwość ewidencjonowania rozrachunków walutowych. Podejmuje się to wraz z tabelą kursów, a też z automatycznym naliczaniem oraz ewidencjonowaniem różnic kursowych. Prowadzenie serwisów w niniejszym programie pozwala na dzielenie ich w dekrety dokumentów określonego typu. Ewidencja dokumentów idzie na ich automatyczne przeksięgowanie do dzienników. Program ma dużo prostą ewidencję VAT. VAT można rozliczać zarówno metodą kasową kiedy i memoriałową. Program jednocześnie daje szansę prowadzenia raportów kasowych i bankowych. Ponadto pozwala na zestawienie sald oraz obrotów. Daje możliwość definiowania bilansów przedsiębiorstw. Program wyposażony istnieje teraz w dokumentacje zezwalająca na rachunki z partnerami. Mowa tutaj przede wszystkim o notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, przelewach, potwierdzeniach salda. Program enova pozwala na wspomaganie administrowania zasobami ludzkimi. Stanowi dużo szeroką funkcjonalność, która stale się rozbudowuje, dlatego również z całą pomyślnością wykorzystywany jest dla firm. Podsumowując, program enova to wspaniały system finansowo - księgowy.