Pdr system stary sacz

System tłumienia wybuchu (z ang. explosion suppression systems) stanowi doskonałe zabezpieczenie różnorakich urządzeń przemysłowych. Że się więc dziwić, że istnieje coraz często stosowany, zarówno przez firmy, jak oraz osoby prywatne.

Najprościej rzecz biorąc, działanie systemu sprowadza się do tłumienia ciśnienia wybuchowego, którego wzrost zostaje wykryty w przestrzeniach zamkniętych lub prawie zamkniętych. Zatem jego istotnym obiektem jest nieprzyjęcie do tworzenia zbyt wysokiego ciśnienia w terminie wybuchu. Dzięki temuż silna ominąć obrazy w budowach i najzwyczajniej w świecie ochronić zdrowie ludzi. System tłumienia wybuchu przeznaczony jest specjalnie do zabezpieczeń silosów, cyklonów, młynów, mieszadeł, kruszarek czy elewatorów.
System tłumienia wybuchu komponuje się z czterech kluczowych elementów: czujników optycznych i ciśnieniowych, centrali sterujących, butli HRD z elementem gaszącym, dyszy nierdzewnych lub mosiężnych. Pierwszy z bardzo wymienionych elementów odpowiada przede każdym za identyfikację źródeł zapłonu w projekcie aktywizacji całego systemu zabezpieczeń, jak jeszcze szybkie wykrycie wybuchu przenoszącego się w kanałach. Centrale latające to moment sterujący systemem tłumienia wybuchu, czyli butlami HDR oraz czujnikami ciśnienia. Monitoruje system i dostarcza impulsu zmagazynowanej zdolności do aktywacji butli. Same i butle HDR płacą za ochronę przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów ruchowych, w których szukają się pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny wybuchowe.
W jaki technologia to wszystko działa? Wbrew pozorom, nie istnieje to wyjątkowo skomplikowane. Wszystko zdarza się do pomiarów, analizy i dobrych reakcji. Detektory ciśnieniowe płacą za detekcję eksplozji. Czasem zamiast nich pożera się czujników iskier lub czujników płomienia. W chwili, w jakiej pojawią się iskry lub płomienie, a ciśnienie przekroczy dopuszczalny limit sygnał wysyłany jest do centrali sterującej, która zapoczątkowuje otwarcie butli. Substancja chemiczna w nich doprowadzona bierze się przez dysze, co w ostatnim rozrachunku doprowadza do stłumienia wybuchu.
Do zalet systemu oczywiście można zaliczyć bliski czas reakcji, dużą niezawodność, prostą i mocną wymianę elementów i ponadto dobrą jego budowę i transport.