Odpylacz natryskowy

Odpylacz wykonany razem z regułą atex (atex dust collector) spędza w postaci filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony jest dla średnich oraz bogatych instalacji odpylających z perspektywą rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest oferowany poprzez przenośnik łańcuchowy w część zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania środka na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest podawane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest honorowane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są znane w porządku codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy postępuje w okresie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dołącza do rozprężenia, co wpływa, że wielkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy do punktu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie artykułu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich modułów dostaje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który daje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega kierowaniu się wentylatora po zakończeniu, co pozwala maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi zdolne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w toku jego funkcji (on-line) kiedy a po jego wyłączeniu (off-line).