Ochrona srodowiska naturalnego sposoby

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz pomoce książce w sektorze są głównie połączone z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na bazie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że wielka grupa maszyn, a i narzędzi jest oddana do robienia rzeczy w kopalniach węgla kamiennego, w jakich może przyjść zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w konkretnej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która wiąże się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a ponadto Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w kwestii unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych, które są przeznaczone do gruncie w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym celem tej wskazówki jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą znaczny poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa informacja nie była pierwszym skokiem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgód Europejskiej. Z niemal dwudziestu lat ludzie musieli dostosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi teraz w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wcielona w życie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są przeznaczone do zysku w odległościach, które są zagrożone atakiem na płaszczyźnie i dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych danych do użytkowania w odległościach zagrożonych wybuchem we mieszkaniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgody na zasadzie starego podejścia, były powiązane wyłącznie z urządzeniami elektrycznymi, jakie wymagały spełnić wszystkie dokładnie sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu chociaż w części przypadków. W ruchu z obecnym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest nieco wystarczające do uzyskania wysokiego zakresu ochrony, który jest wymagany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.