Obrobka plastyczna metali kucie

Obecnie metalurgia jest dziedziną, która bierze nie tylko procesy obróbki plastycznej oraz odlewnictwo, ale także budzi się badaniem struktur w klas makro. W tym końca zazwyczaj dokonuje się doświadczenia na mikroskopach metalograficznych.

Mikroskopia jest rzeczą, która pojawiła się już kilkaset lat temu. Jednak dopiero stosunkowo od nowa innego rodzaju mikroskopy zaczęto brać w metalurgii. W nowych czasach są one potrzebne podczas pracy z materiałami inżynierskimi. Teraz we wspomnianej dziedzinie najbardziej powszechne są mikroskopy metalograficzne, które poświęca się między innymi do badania zgładów metalowych lub tamte ich przełomów. Stanowi to technologia obrazowania, którą uprawia się na próbkach nieprzezroczystych. Do mikroskopów metalograficznych możemy zaliczyć między innymi mikroskopy elektronowe, które dają na obserwację struktury na etapie atomowym oraz mikroskopy świetlne, ukazujące się mniejszym powiększeniem. Obserwacje przeprowadzane za pomocą wspomnianych urządzeń są niezmiernie istotne, gdyż dzięki temuż potrafimy stwierdzić nowego sposobu mikropęknięcia w towarze albo ich zapoczątkowanie. Możliwe jest zarówno obliczenie udziału fazowego, a dodatkowo dokładne wyznaczenie poszczególnych faz. Dzięki temuż możemy i określić ilość i sposób wtrąceń, a również wiele kolejnych ważnych składników, z problemu widzenia metalurgii. Przykładowo często obserwacje mikroskopowe nowo stworzonego materiału pozwolą na prawdziwą obserwację struktury materiału, dzięki czemu w perspektywy możemy uniknąć wielu niepożądanym awariom.

Stosowanie mikroskopów metalograficznych stanowi niewyobrażalnie ważne, bo dzięki temuż możemy szybko znaleźć wady materiału. Jednak o mieć, iż obsługa tego modelu sprzętu jest skomplikowana. Z tegoż warunku badania na nim powinny wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.