Obowiazek kasy fiskalnej 2013

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w dalekiej walucie jest możliwa?

W klubu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do działania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszystkiej sprzedaży, a także do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

oprogramowanie księgoweProgram księgowy erp | Systemy ERP | POLKAS

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, które powinny oglądać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które pragną robić kasy rejestrujące zapisane są lecz w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w świadomość § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w interesie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a dodatkowo zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile a czasu zmiany; zapisania chwili a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w kolejnej walucie w pamięci fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z podaniem kursu i rozliczeniem zapłaty wymaga być objęty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi zostać zrobione z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Specjalnie do oznaczenia skrótu nazw walut obcych bierze się oznaczenia, jakie są używane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż materiałów na pracę konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, urządzoną w funkcję, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z formy, jaka została przedstawienia w pytaniu można wywnioskować, iż cena za nabyte artykuły traktuje być brana w euro, w ciągu gdy wartość umów będzie odzwierciedlona w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyznać do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.