Normy zharmonizowane z dyrektywa atex

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do produktów danych do książki w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania ograniczające się nie tylko do bezpieczeństwa ale też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze związane z obecnym każde procedury oceny w centralnej mierze związane są od stanu zagrożenia środowiska, w którym określone danie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, aby mógł być wdrażany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W podstawowej części uważają się urządzenia, które kojarzy się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część odnosi się do urządzeń, które wprowadza się w nietypowych miejscach, ale które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej wrażliwe wymagania można z możliwością odnaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do praktyki w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić jednoznaczny, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub pojedyncze zaopatrzenia w planu zapewnienia zgodzie z obecnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.