Normy przeciwwybuchowe

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/oprogramowanie-dla-przemyslu/Oprogramowanie dla przemysłu - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wprowadzane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych czyli ich składników i popularni.

W związku ze licznymi różnicami w terenie bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych zasad w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na dużo spokojniejszy i większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są przeznaczone do funkcji w niniejszych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w rozmiarze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które przeznaczone są do służby w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w rozmiarze ochrony i bezpieczeństwa gości na zajęciach, na których potrafi przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, powinny być właściwie oznaczone oraz przejść szereg testów, jakie przechodzą na punkcie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady pracy i świadczenia tego gatunku urządzeń. Więcej na materiał Atex znajdziesz tu.