Mikroskop 500x

Mikroskopy powstają z XVI wieku. Wtedy dokonano pierwszej próby zrobienia tego dania aby pomagało naukowcom w poszukiwaniach nad małymi organizmami. Początkowo nie stary więc aparaty, jakie w wolny pomagały naukowcom w ich badaniach. Mikroskopy te tworzyły bowiem dziesięciokrotne powiększenie, które właściwie „nie robiło różnicy”. A teraz w XVII wieku wykonano jego zmienioną wersję. Był on bezpośrednio większe przybliżenie, a i wpłynął znacząco na lekcję. Dzięki badaniu jądra komórki przez ostatni dokładnie mikroskop zaobserwowano, że upatrują się tam chromosomy, jakie się łączą i dzielą co dało początek innej dziedzinie nauki- genetyce. Obecnie stanowi ona ważną gałęzią bo możemy dzięki niej przewidzieć, że np. nasze dziecko że być jakąś wadę genetyczną również możemy temu zapobiegać. Ogólnie, dzięki mikroskopom można pewne choroby wykrywać zdecydowanie wcześniej. Dzisiejsze mikroskopy, np. mikroskopy stereoskopowe są już znacznie dużo unowocześnione. Nie potrzeba na nich robić za dnia, gdyż nie chodzą jedynie na odległość dzienne. Mikroskopy stereoskopowe mają ogromne powiększenie dzięki zamontowanym w nich soczewkach potrafią powiększyć obiekt nawet do dwustu razy. Mikroskopy stereoskopowe pracować mogą w dwóch systemach: Greenougha czyli mają wtedy dwa podstawowe z siebie obiektywy, czy w zespole nazywanym systemem Abbego, gdzie jest tylko jeden obiektyw czołowy, ale nadal mikroskopami stereoskopowymi powiększają badane obiektywy do całkowitych liczb. Dzięki swoim dobranym soczewką, więc co badamy pojawia nam się w okolicy trójwymiarowej, co i wpływa dodatnio na efekt badania.