Maszyny certyfikowane atex

Renomowani producenci sprzętu, który wykorzystywany jest w potencjalnie niebezpiecznych warunkach – zwłaszcza tych zagrożonych wybuchami wytwarzają je zgonie z certyfikatem ATEX. Oznaczenie to daje kupującym takowego sprzętu na rynku pewność, że produkty te są bezpieczne i trwałe.

Regulacje ATEX

Otrzymywanie i możliwość korzystanie z certyfikatu ATEX określa Europejska Dyrektywa 94/9/EC. W kwietniu roku 2016 natomiast zostanie ona zastąpiona nową dyrektywą 2014/34/EU.

Wszelkie obowiązujące regulacje ATEX dotyczą zagadnień związanych ze sprzętem elektrycznym i mechanicznym. Co więcej dotyczą one również systemów ochrony oraz instalacji morskich, naziemnych, a także powierzchniowych.

Certyfikatami ATEX oznaczane są sprzęty, które wykorzystywane są do magazynowania, transferu oraz generowania i kontroli energii. Maszyny te i urządzenia są zarówno mobilne jak i stałe. Wykorzystywane na rynkach europejskich urządzenia, które posiadają certyfikat ATEX dają pewność – tak pracującym na nich operatorom jak i właścicielom przedsiębiorstw, że są bezpieczne i przydatne do użytku.

dedusting systems in atex

Grupy sprzętów

Zarówno obecna obowiązująca jak i przyszła – wchodząca w życie dyrektywa definiuje dwie grupy sprzętów. Pierwsza grupa to sprzęty, które wykorzystywane są w kopalniach. Druga grupa to wszystkie pozostały sprzęt, które pracują w potencjalnie niebezpiecznych warunkach.

Dedusting systems in atex – system odpylania

Wszelkiego rodzaju instalacje wykorzystywane przez producentów wyrobów drzewnych oraz lakierniczych powinny stosować się do dedusting systems in atex, czyli systemu odpylającego zgodne z dyrektywą atex. Renomowane firmy zaopatrują się w nie ze względów bezpieczeństwa, ale i prestiżu jaki daje takowy certyfikat. Sprzęty takie dają pewność, że wybuchowe mieszanki nie będą zagrażały życiu. Parki maszynowe natomiast posiadające certyfikat ATEX są wydajne i pracują długofalowo.

Maszyny te zmniejszają znacznie ryzyko wybuchów w odpylających instalacjach, w których zachodzą reakcje i zjawiska jakimi bez wątpienia są: iskry, energia akustyczna, czy przepięcia elektryczne. Zmniejszają zagrożenia płynące tak z wyładowań elektrostatycznych jak i przegrzanie sprzętu.