Limit zwolnienia z kasy fiskalnej 2016

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w realizacji gospodarczej ma jeszcze wyższą rzeszę przedsiębiorców, wciąż są możliwe wedle obowiązujących przepisów usunięcia z tego obowiązku.

Utrata uprawnienia do takiego zwolnienia, może dotyczyć około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek podawania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z poziomu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi połączone z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. Więc kto tak rzeczywiście nie pragnie pamiętać kasy fiskalnej? Między innymi traktują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do danych czynności. Podatnik wykonujący pracy zwolnione przedmiotowo nie potrzebuje ich pisać na kwocie fiskalnej. Kto nie pragnie mieć kasy fiskalnej: dostawa usługi czy świadczeń z działu usług nadawczych, usług internetowych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w świadomości naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z obróbką odpadów, usługi połączone z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w obszarze noclegów, usługi oferowane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi fizyczne i ubezpieczeniowe, wynajem i pomocy zarządzania nieruchomościami, usługi związane z zakupem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi związane z życiem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez agencje oraz zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą również stosować ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Prawo do tego zdjęcia przysługuje ze względu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z funkcje wymienionych pozostawał w zeszłym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może sięgać ze rozwiązania z kas dla całości sprzedaży.