Kadry i place dla przedsiebiorstwa

Powszechnie stosowany skrót myślowy kadry i płace odnosi się do ogółu czynności związanych z rozliczaniem osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Szefowie firm muszą być świadomi ustawowych obowiązków wynikających z pełnionej przez nich funkcji pracodawcy. Ich niedopilnowanie może spowodowane nieprzyjemne konsekwencje zarówno ze strony Urzędu Skarbowego, jak i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jako osoba zatrudniająca pełni rolę płatnika składek, co oznacza, iż jest on zobowiązany do odprowadzania za swoich pracowników wymaganych kwot składek do ZUS. Omawiane składki zdrowotne są płatne niezależnie od ilości czy charakteru tytułów do ubezpieczenia, natomiast opłacanie składek społecznych podlega pewnym restrykcjom. Właściciel przedsiębiorstwa musi dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń poprzez złożenie w ZUS-ie urzędowego formularza w terminie 7 dni od daty zatrudnienia, czyli począwszy od powstania obowiązku ubezpieczenia. W przypadku klasycznej umowy o pracę, odprowadzanie wszystkich składek społecznych jest obligatoryjne. Zaś w wypadku zawarcia umowy o zlecenie, obowiązkowa jest jedynie składka emerytalna i rentowa (ewentualnie również składka wypadkowa).

kadry i płace

Składki

Kadry i płace w sytuacji, kiedy podmiotami zatrudnionymi są studenci charakteryzują się tym, że składka emerytalna i rentowa jest dobrowolna tudzież całkowicie brak wymogu ubezpieczenia wypadkowego oraz chorobowego. Warto przy tej okazji wspomnieć, iż przedsiębiorca odprowadza do ZUS składki zdrowotne i społeczne także za siebie. Zaś zobowiązaniem osoby równocześnie pracującej na etacie i prowadzącej przy tym firmę, jest opłacanie jedynie składek zdrowotnych. Istnieje alternatywne rozwiązanie dotyczące zatrudniania pracowników, a jest nim outsourcing kadr i płac. Oznacza to rezygnację z bezpośredniego zatrudniania personelu oraz skorzystanie z usług zewnętrznej firmy przejmującej kadry i płace oraz wszystkie obowiązki dotyczące prowadzenia jej dokumentacji.