Kadra zarzadzajaca po angielsku

Zintegrowany system sprzedaży detalicznej został założony, uważając na pamięci organizacje zarządzające ogromnymi sieciami sprzedaży. Wygodne i sprawne zarządzanie sieciami sprzedaży to duże wyzwanie. Mienie z takiego systemu umożliwia kadrze menedżerskiej wstęp do danych analiz i reklamie zarządczych.

Zwykłym ludziom program dostarczać ma przyjazne narzędzie, pozwalające na skuteczną rzecz na jakichkolwiek stanowiskach. Poprzez system sprzedaży mamy nadzieję całościowo wdrożyć najnowsze lekarstwa na całe szczeble w biurze. Mając z zespołu mamy drogę w styl różnorodny usprawnić zarządzanie organizacji, zaczynając od sprzedaży detalicznej, poprzez dystrybucję, logistykę i rachunkowość, wychodząc na żądaniu. Poprzez szereg szerokich możliwości program pyta się w wszystkiego rodzaju sieciach sprzedaży, skupiających się z kilkunastu, po kilkuset sklepów. Doskonale sprawdza się więcej w niewielkich architekturach sprzedaży. Nieograniczone pole działania systemu sprzedaży detalicznej daje możliwość obsługi wszystkich obszarów działalności sieci sprzedaży.

W jego skład wchodzą będące elementy:

szeroki i wielobranżowy system sprzedaży detalicznej, moduł Manager, którego ćwiczeniem jest zarządzanie, projekt centralnego zarządzania magazynami i dystrybucją, odpowiada on też za jak największe wykorzystanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Program jest także specjalistyczny, zintegrowany system finansowo-księgowy i personalno-płacowy, który za znaczenie ma dać kompleksową obsługę całych procesów zarządzania siecią sprzedaży detalicznej.

System sprzedaży detalicznej posiada również wiele udogodnień dla klientów. Umożliwia wiele funkcji, które ułatwią dokonanie zakupu. Wymienić można szereg zalet m.in. multimedialne stanowiska samoobsługowe dla kupujących, które przez zeskanowanie kodów kreskowych umożliwiają dokonanie szybkiej płatności za produkty.