Jakie tlumaczenia sa najczesciej wykorzystywane podaczas konferencji

W dynamicznie rozwijającym się świecie nikogo nie dziwi coraz większy popyt na pracę tłumaczy. Często tam, gdzie pomiędzy dwójką ludzi występuje bariera językowa, pojawia się zapotrzebowanie na profesjonalistów biegle posługujących się językami. Obecnie zakres pracy tłumacza jest niezwykle szeroki i w najogólniejszym ujęciu dzieli się na przekłady ustne i pisemne.

Praca tłumacza ustnego jest niełatwa, bo wymaga nie tylko doskonałej znajomości dwóch czy większej ilości języków, ale również umiejętności pracy w stresujących warunkach. Usługi tłumacza są potrzebne na przykład podczas konferencji.

Tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenia konferencyjne mogą odbywać się w dwóch trybach: symultanicznym i konsekutywnym. Najczęstszą formą przekładu wykorzystywaną podczas konferencji jest tłumaczenie symultaniczne. Tłumacz przebywa w dźwiękoszczelnej kabinie, poprzez słuchawki otrzymuje wypowiedzi osoby mówiącej i na bieżąco przekazuje ich tłumaczenie za pomocą mikrofonu. Jest to praca trudna, gdyż z perspektywy tłumacza równocześnie zachodzi kilka procesów. W tym samym momencie musi on słuchać, rozumieć wypowiedź w języku źródłowym, tłumaczyć ją równocześnie w głowie, a następnie do mikrofonu.

Dodatkową trudnością jest brak możliwości kontaktu z mówcą w razie niezrozumienia jakiejś części czy całości jego wypowiedzi. Osoba przemawiająca może mieć wadę wymowy lub po prostu mówić niewyraźnie, co w znacznym stopniu utrudni tłumaczowi wierne przetłumaczenie jego wypowiedzi. Tłumacz symultaniczny oprócz doskonałej znajomości języków źródłowego i docelowego oraz merytorycznego przygotowania do tłumaczenia wypowiedzi z danej dziedziny musi być odporny na stres, być w pełni skoncentrowany podczas pracy, szybko orientować się w sytuacji oraz opanować sztukę podzielności uwagi.

kula

Źródło: http://blog.lingualab.pl/wp-content/uploads/2011/08/tlumaczePrezydencji.jpg

Tłumaczenia konsekutywne

Rzadziej podczas konferencji stosuje się tłumaczenie konsekutywne, w którym tłumacz w czasie przemówienia przebywa obok mówiącego oraz spisuje notatkę z jego wypowiedzi. Tłumaczenie ma miejsce po skończeniu przemówienia lub gdy następuje w nim przerwa.

Tłumaczenia konferencyjne wymagają ogromnego skupienia, doświadczenia oraz licznych predyspozycji, dlatego nie jest to praca dla każdego tłumacza.

Artykuł przygotowano na podstawie:  http://www.lingualab.pl/tlumaczenia-konferencyjne