Hodowla zwierzat a efekt cieplarniany

Sam termin mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym oraz tworzy definicję konglomeratu tkanek, z których główną jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za drink z drogich czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu jest już z momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się skutecznym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych dawek energii. Prawdopodobnie wrażenie na utrzymanie mięsa nastąpiło to w stopniu zlodowaceń, kiedy że było uzyskać pokarm roślinny i jedzenie mięsa stało się drinku z ważnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinii na wyglądy prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt hodowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, ponieważ jest wtedy rzecz propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu wypowiada się świadome i pozytywne wyłączenie z prostej diety mięsa, w ostatnim jeszcze ryb i owoców morza.

Weganizm jest najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, czyli nie tylko mięsa, lecz i jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Stanowi obecne system bycia powiązany z prawdziwymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uznaje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury dobrej i dobrej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi je mięsa z obecnych indywidualnych przyczyn, co w fazie lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży godzina będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.