Dzialania operacyjne to

Firmy biorące się produkcją bądź same sprzedażą wyrobów mają co kilka jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych kiedy również półproduktów. Oba skoncentrowane są na właściwym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego formy należy precyzyjnie określić jego pracę. Każdy z nich powinien ściśle nawiązywać do podstawowych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, sztuka i dystrybucja. W końca polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto zastosować specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych produktów i produktów. Samym z nich jest szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to układ do uprawiania magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i eksploatacja jest wysoce intuicyjna. Również można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prac związane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z ważnymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak tworzyć kartoteki towarowe? Jak dodać nowy artykuł? Jak wykonać wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest uruchamiany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu wydawany jest towar z określonego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno lokalnych i różnych w sektorze jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM opowiadają o przesunięciach między magazynowych. W prawy i przejrzysty rozwiązanie możemy przeprowadzić inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, dopasowującą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych materiałów w magazynach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy informacje jak właśnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można także posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Sprawnie zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i łatwa dokumentacja przyczyniają się do bliskiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w nazwie.