Dyrektywy unijne dotyczace ochrony srodowiska

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do produktów oddanych do lekturze w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania zwracające się nie jedynie do bezpieczeństwa a jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W projektuj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto związane z ostatnim wszelkie procedury oceny w decydującej mierze związane są od stanu zagrożenia środowiska, w którym określone danie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, aby mógł być przydatny w powierzchniach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W wczesnej części otrzymują się urządzenia, które sięga się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część sprowadza się do urządzeń, które zwraca się w nietypowych miejscach, a jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Erp enovaenova standard | Systemy ERP | POLKAS

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń postępujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej istotne wymagania ważna z możliwością znaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do pracy w okolicach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być prosty, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedno dania w projekcie zapewnienia współpracy z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.