Dyrektywa o unikaniu podwojnego opodatkowania

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty dopuszczone do celu w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ towarów to jedyne z głównych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Prawu Ministra Role w kwestii zasadniczych wymagań dla narzędzi i systemów ochronnych oddanych do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem oraz faktów i wiedzy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w tryb szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologie, jakie potrzebuje spełniać produkt w relacji od miejsca w którym będzie on stosowany. Należy jednak mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi też spełniać wytyczne pochodzące z innych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru i zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim wprowadzana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich grania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić niezwłocznie zrezygnowany z rynku. Zapewnia to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na określonym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.