Dyrektywa atex 137 szkolenie

Dyrektywa Atex została postawiona przez Unię Europejską w odniesieniu do całych wymagań stawianych materiałom przeznaczanych na placach uznanych za zagrożone wybuchem. Ogólne założenia dyrektywy wystarczają do układania części z wymienionych wymogów, i jeśli jest potrzeba wzięcia z jakichkolwiek innych dodatkowych przepisów, kieruje się powiązane normy lub i wewnętrzne ustalenia krajów wpadających w porządek Unii Europejskiej. Często w takich wypadkach uważa się, by dodatkowe wprowadzenia nie wykazywały jakichkolwiek sprzeczności z założeniami informacji zaś nie były dużo ciężkie z jej przepisów.

 

Produkty, jakie tworzą zostać poddane oznakowaniu celem wykazania zgody z obecną radą, muszą kiedyś być zależne również innym metodom w sensie uzyskania wymaganych oznaczeń zgodności CE. Przy niektórych wykonaniach tego wynikających powinna uczestniczyć tzw. strona trzecia.

Klasyfikacja ta zajmuje szereg symboli w charakteru dokładnego oznaczenia każdego z materiałów. W porządek oznaczenia wchodzi min. symbol grupy wybuchowości, wykonania przeciwwybuchowego, rodzaju ochrony przeciwwybuchowej, klasa temperatur i oczywiście numer jednostki dokonującej klasyfikacji. Często bardzo rozsądne istnieje zarówno właściwe oznaczenie zagrożenia występującego w dziedzinie, gdzie będzie używany produkt. Zagrożenia mogą stanowić różne, między sprzecznymi ze strony palnych pyłów czy te łatwopalnych gazów, które potrafią np. stawiać się w powietrzu przez wszystek okres, pojawiać się sporadycznie lub przy zajściu konkretnych warunków. Z opieki na klasyfikację zagrożenia, odpowiednio dostosowuje się produkt, który widać być bezpiecznie stosowany w konkretnej strefie.