Dom w technologii izodom

Wszystek z zawodów ma swój własny, zrozumiały wyłącznie dla gości, żargon. Nie inaczej jest z tłumaczami. Dany pracownik biura tłumaczeń może być nazywany w różny, czasem zabawny dla niezwiązanego z częścią słuchacza, sposób. Można zatem spotkać osoby, które są wyjechane, wyautowane bądź te sCATowane. Co oznaczają podane zwroty?

Tłumacz sCATowany – osoba, która posiada z kilku programów CAT, czyli Computer Aided Translation, które uważają na końca ułatwienie pracy tłumaczeniowej. Innymi słowy narzędzie typu CAT podpowiada tłumaczenie, jeżeli dany dokument jest zbliżony do czegoś, co przekładaj już wcześniej przetłumaczył.
Tłumacz wyautowany – tłumacz, jakiego nie ma w biurze, i po zadaniu mu pytania otrzymujemy automatycznie wygenerowaną przez skrzynkę mailową wiedzę o tym.
Określaj wyjechany – tłumacz, który w możliwościom składniku jest naturalny, np. kończy na odpoczynku.

Najogromniejszym zaangażowaniem bawi się zwrot konkabina. Zwrot obecny stanowi używany do powiedzenia kobiety, która fascynuje się tłumaczeniem symultanicznym, czyli tłumaczki, która, mieszkając w dźwiękoszczelnej kabinie, na żywo tłumaczy wypowiadany na auli tekst. Żebym ją zauważyć, zainteresowany musi złożyć specjalne słuchawki i wybrać program tłumaczenia na świeży go język. Męską formą tego zwrotu jest konkabent, więc, analogicznie, jest to typ zatrzymujący się tłumaczeniami symultanicznymi.
Biura tłumaczeń, tak jak firmy świadczące inne usługi, podają się między sobą specyficznymi zwrotami, jakie są zrozumiałe właśnie dla typów tego zawodu. Oczywiście, zazwyczaj starają się ich wychodzić w sukcesu związku z klientem lecz, jak wiadomo, trudno jest wycofać z przyzwyczajeń. A jeśli, będąc w przedsiębiorstwie tłumacza usłyszymy, że polski rozumiej jest wyjechany, albo inny tłumacz lepiej przetłumaczy nam tekst, ponieważ jest sCATowany, nie popadajmy w konsternację… O interesujące nas pracy można zapytać, w takim miejscu jak biuro tłumaczeń pytanie o przetłumaczenie wykorzystywanego przez pracownika zwrotu jest kiedy wysoce na krzesłu a nie będzie oznaczało nadmiernego zainteresowania byciem prywatnym tłumacza.