Controlling i rachunkowosc zarzadcza pdf

optima szkoleniaPOLKAS organizatorem szkoleń indywidualnych | Systemy ERP | POLKAS

Controlling gospodarczy jest integralną częścią controllingu w wszelkiej dużej firmie. Controlling porusza się ustalaniem zapotrzebowania na materiały pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a jeszcze płynnością ekonomiczną i opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do swego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze wyższa grupa i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zaobserwować, że z controllingiem mamy do robienia wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system sterowania w firmie, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który jest działać, że firma działa efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która idzie na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej struktury. Zmienia się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a i obieg tekstów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych kładzie się szczególny nacisk na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, jeśli jesteśmy do podejmowania z rachunkowością zarządczą.