Comarch optima pelna ksiegowosc demo

Optima to rada programów skojarzonych ze sobą. Pracują oddając się do wspólnej bazy danych. Szereg dostępnych modułów stwarza wiele opcje dla małych oraz małych przedsiębiorstw. Dzięki wbudowanym rozwiązaniom ułatwia kontrolowanie procesów powstających w korporacji. Drinkiem z polecanych elementów jest program comarch magazyn.

Element ten poświęcony stanowi dla firm usługowych. W oczywisty sposób umożliwia obsługę transakcji handlowych. Wstęp do konkretnych jest praktyczny z rządu innych elementów co usprawnia prowadzenie procesów księgowych. Program comarch magazyn:

– umożliwia obsługę dokumentów zewnętrznych jak PZ (przyjęcia zewnętrzne) i WZ (Rozchody zewnętrzne),
– po utworzeniu nowej podstawy informacji ważna ją modernizować za pomocą kreatora,
– w sektorze samej firmy można wykonywać kilka lokalnych magazynów,
– umożliwia obsługę dokumentów wewnętrznych jak przyjęcia wewnętrzne, rozchody wewnętrzne oraz przesunięcia międzymagazynowe,
– generuje faktury zakupu / sprzedaży na podstawie kilku dokumentów np. PZ/WZ,
– pozwoli na wykonanie szybkiej inwentaryzacji,
– umożliwia dokonywanie rezerwacji wyrobu przez użytkownika,
– umożliwi obsługę opakowań kaucjonowanych,
– współpracuje z Comarch ERP e-Sklep, przesyła towary wraz z opisami, atrybutami i zdjęciami do witryny sklepu internetowego.

Poszerzenie programu o dodatkowy panel handel plus idzie na zdobycie pełnej danej o stanach magazynowych. Umożliwia prowadzenie obrotu produktami w oparciu o dane partie zróżnicowane pod względem opisujących je wad. Użytkownik sam podejmuje decyzję, który produkt oraz z jakiej dostawy zamierza wydać z magazynu. Kierowany jest firmom prowadzącym rozbudowaną obsługę magazynów. Instalacja elementu jest łatwa, pomaga w tym zamieszczona instrukcja obsługi. W czytelny i czytelny sposób kieruje punkt po artykule do zakończenia instalacji.