Certyfikowane palety euro

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, wskazane jest wykorzystywani narzędzi i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy dane w przepisach działających na obszarze całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych urządzeń w okolicach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w obrębie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego a wszelkich organizmów kontrole przeciwwybuchowej, wykorzystywanych w związku z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, jak i punkty kontrolne, które grają w strefach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie dania wybierające się w takich strefach powinny dysponować dobre certyfikaty, także jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi zasady. W ramach dyrektywy dania i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt wykorzystywany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do szkoły drugiej wszystkie inne urządzenia. Istnieją aktualne w szczególności odpylające instalacje ATEX pracujące na model w sektorze drzewnym lub lakierniczym a wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca tworząca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami zamkniętymi w dyrektywie, powinien stanowić wykonany zgodnie z uruchomionymi w niej informacjami, co w praktyce jest wysyłać do zmniejszenia ryzyka wybuchu i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wszystkich i urządzeń (oraz środowiska) wykonywających w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.