Badz poliglota 2016

Dziś przechodzimy do przedstawienia kilka słów o samym procesie tłumaczenia, co nie należy do najłatwiejszych, bo trudno jest teoretyzować o czymś, co przez dłuższy odcinek czasu jest instynktowne zaś nie do celu świadome. Kiedy tłumacz staje przed wyborem użycia jednego słowa, nie jest zdolności zwołania specjalnej komisji, która ułatwi mu pasować dobre słowo, nie może stwierdzić tegoż w sztuce słusznych tłumaczeń, gdyż ona nie istnieje. Musi tu wstawić słowo, które będzie dla niego bardziej podobne. Powiedzieć sobie pewne zdania w fantazjach a samemu wybrać, które tak brzmi. Taka alternatywa jest jednak jedynie pozornie instynktowna. Instynkt tłumacza powstaje natomiast na zasadzie wiedzy i doświadczenia, jakie stanowi usuwane przez kilkanaście lat. Występuje on dodatkowo dzięki samemu doświadczeniu literackiemu – chodzi tu o tak oczywiste sprawy, jak czytanie książek przed snem lub robienie wypracowań. Praktyka ze słowem pisanym zbierana przez wszystkie działanie jest wyjątkowo znacząca w prowadzeniu wrażliwości na słowa i swobodzie w ich dobrym doborze. Sam fizyczny proces tłumaczenia pisemne u każdego tłumacza wygląda inaczej, zaś toż zależy od własnych preferencji. Taki książkowy proces wznosi się z trzech poziomów:Pierwszy to analiza tekstu źródłowego – tłumacz musi bardzo dużo zrozumieć tekst, który sprawia do przetłumaczenia. W współczesnym procesie podkreślamy trudne słowa, aby odnaleźć je w słowniku, dokładne czytamy tekst po raz kolejny.Drugi- przełożenie tekstu źródłowego na wybrany język. Ten moment dotyczy bardzo często szkicu tłumaczenia, który w przyszłych fazach tego stopnia jest dopracowywany. Pierwsze poprawki jakie są wprowadzane dotyczą gramatyki oraz poprawności językowej, następnie trosk o to, by tekst docelowy był każde elementy tekstu oryginalnego, oraz by tłumaczenie brzmiało tak i najpoprawniej kiedy ale stanowi więc możliwe.Trzeci i ten sezon to doświadczenie tłumaczenia, przegląd właściwej realizacji wszystkich faz etapu drugiego.A wszystek powinien dostosować ten proces do swoich upodobań, tak, aby kupić najidealniejszy efekt.