Astra g filtr pylkowy wymiana

W wielu gałęziach przemysłu mamy do działania z potrzebą odpylania pyłów, które działają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią ostatnie ważne procesy połączone z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły żyjące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał przeprowadzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych zawieramy w ofercie urządzenia a wszelkie instalacje zrobione razem z prawą dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią żyć one przesadzane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Osiągnie zatem na montowanie ich w dowolnym pomieszczeniu, jaka jest zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak jeszcze w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta używa systemy automatycznie odpowiadające na start ciśnienia wybuchowego i duszące w zarodku powstający wybuch. Sposób jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, podaje go do centrali, jaka z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zniesienia to wyłącznie około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Odnosi się ona do stosowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie panuje w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do cen niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania czy nie, stworzone ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z pomocy na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wskazane jest skierowanie strefy dużej w dziedzinie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w terenie konkretnej instalacji, wszystkie jej strony i elementy są stosowane w taki zabieg, aby one jedne nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.